Apie mus

Abi esame profesionalios gydytojos, baigusios Medicinos akademiją, tačiau pasirinkome ne akademinės medicinos kelią.
gydytoja editagydytoja diana

Akademinę mediciną labai gerbiame – ji reikalinga, svarbi ir gali padaryti tikrai daug gero žmogaus sveikatai. Kai žmogus atsiduria ties gyvybės ir mirties riba, kai suserga ir jam reikalinga skubi pagalba – šiuolaikinė medicina gali padaryti tikrus stebuklus. Tačiau ištrauktas iš ligos nasrų, žmogus dažnai grįžta prie ankstesnio inercinio mąstymo, įpročių ir gyvenimo būdo, kuriame ir slypi ligą sukėlusios priežastys. Ir neretai liga pasikartoja. Tai patyrėme ne kartą, dirbdamos gydytojomis. Gyd. Diana – Kauno Raudonojo kryžiaus ligoninėje, o gyd. Edita – Kauno onkologijos ligoninėje. Abi jautėme, kad šiuolaikinei medicinai su visais jos privalumais trūksta kažkokios svarbios grandies. Mums akademinės medicinos rėmuose buvo per ankšta. Todėl prasidėjo ieškojimai, gilinimasis į įvairias netradicines medicinos kryptis, bet širdyse iš tirųjų ieškojome gilesnių ligos priežasčių ir sveikatos, gyvenimo dėsnių pažinimo, kad atrastume tai, kas pačiam žmogui padėtų atstatyti sveikatą ir išmokti ją kurti savimi. Ieškojome gyvenimo prasmingumo ir ligų priežasčių bei užslėptos gelmės, žiūrint į žmogų, kaip į kūno – sielos vienovę.
SVEIKATA – tai audinys, kurį audžia žmogus kiekvienoje dienoje savo pasirinkimais.
SVEIKATOS audinyje yra žmogaus mintys, jausmai, emocijos, pažiūros, atliekamo darbo prasmingumas ir santykiai su žmonėmis.
Norime pabrėžti, kad kiekvienoje ligoje, sutrikime, nesėkmėje yra žmogaus su žmogumi bendravimo klaidos, nesupratimai. Pirmiausia žmogų nukreipiame “pagydyti santykius” su jo aplinkos žmonėmis, kad juose išsiskleistų meilė, taika ir tikėjimas, tada prasideda ir tikrasis išsveikimas.
Studijavome homeopatiją, fitoterapiją, gydymą lazeriu, kompiuterinę elektropunktūrinę diagnostiką, medicininę – evoliucinę astrologiją ir astropsichologiją, Su Jok, energetinių pratimų sistemą, Reiki, mineralų terapiją ir daugelį kitų terapijų, kurias vėliau ėmėme taikyti ir praktikoje. Kaune praktikuojame privačią veiklą. Tai atvedė prie gilinimosi į dvasinę žmogaus prigimtį, esminius buvimo šioje Žemėje dėsnius, kurių laikymasis arba nesilaikymas turi didžiulės įtakos mūsų visų sveikatai.
Vykdome švietėjišką veiklą su siekiu įkvėpti gėriui, taikingumui, sveikatai visose gyvenimo srityse!
Jau dešimtmetį keliaujame po Lietuvos miestus ir miestelius su idėja širdyse ir švietėjiška programa ir skaitome paskaitas apie sveikatos prigimtį. Suvokiame, kad liga – tai skambutis dvasios ir kūno harmonijos dėsnius pažeidusiam žmogui. O sveikata – tai harmonijos principų laikymasis kiekvienoje gyvenimo situacijoje.
Todėl pas mus apsilankę pacientai gauna ne pluoštą įvairiausių vaistų receptų, o dvasinį augimą skatinančių knygų sąrašą, homeopatinių, fitoterapinių preparatų stiprinančių organizmo savireguliacijos procesus. Pacientai kviečiami permąstyti savo gyvenimą ir iš karto pradėti daryti „namų darbus“: malda, kvėpavimo praktikas, užsiimti savistaba ir emocijų analize, išmokti nuolat dirbti su savimi ir savo gyvenime padaryti daugiau erdvės meilei, atjautai ir nuolankumui.
Mes propaguojame sveikatos dėsnių ir principų filosofiją, kurios laikantis, galima ne tik išvengti ligų, bet, pakeitus mąstymą, prisiėmus atsakomybę už savo sveikatą, o tai reiškia ir už visą savo gyvenimą, galima įjungti sveikimo procesus. Daugelį ligų galima išgydyti, kai kurių ligų galima tik sustabdyti progresavimą, tad tenka pacientui padėti priimti ligą nuolankiai. Priimti nuolankiai, tai suvokti visko vykstančio prasmę ir ligos tikslingumą. Apmokiname tikėjimo, optimizmo ir maldos prktikų šalia įvairiapusio natūralių gydymo priemonių komplekso.
Gyvenimas – labai išmintingas procesas, o ne kažkokia nekontroliuojama, nuo mūsų valios nepriklausanti lemtis.

Viskas, kas vyksta, turi priežastis, pasekmes ir tikslą. PLAČIAU>>>