Liga – Sielos skambutis

Beautiful woman enjoying life
Esu gydytoja, natūropatė, homeopatė, sielos ir kūno gydovė, lektorė, Holistinio Sveikatos principo propaguotoja. Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad galiu atskleisti savo, kaip gydytojos, matymą, suvokimus apie sveikatos dėsnius ir ligos svarbą žmogaus gyvenime, nukreipiant ieškoti paslėpto ligoje tikslo, uždavinio ir naujų galimybių, prasmės ir giluminės jos reikšmės suvokimo kiekvieno mūsų gyvenime. 
Kodėl apie ligą mąstau, kaip apie mokytoją, ženklą, sielos skambutį, kuris liepia kažką rimtai peržiūrėti gyvenime ir keistis? Pradėjus dirbti gydytoja, negalėjau į ligą žiūrėti tik iš kūno ir anatominės pozicijos. Suvokiau, kad Žmogus yra Sielos- Kūno ir Dvasios visuma, o šis pasaulis labai prasminga, išmintimi pagrįsta erdvė, o mūsų kiekvieno gyvenimas klostosi pagal natūralius, prasmingus dėsnius. Didelė dalis žmonių dėl žinių trūkumo mano, kad gyvenimas grįstas atsitiktiniais įvykiais. Pasaulis paremtas TVARKA ! Nėra jokių atsitiktinumų. Gyvenimą lemia ne gera ar bloga lemtis, o išmintingas procesas, kurio paskirtis per įvykius, situacijas ir ligas padėti žmogui atskleisti tas vietas, kuriose jis klysta, elgiasi bei mąsto neteisingai ir padėti žmogui atskleisti tai, kas jo esybėje gražiausia. Suprasti šiuos dėsnius, o kartu ligų prasmę ir padeda žinios apie pasaulio dėsnius, gyvenimą bei jį valdančius tikslius principus.
Suvokiu, kad už naują sveikatos programos kūrimą ir įgyvendinimą neginčytinai atsakomybę turi prisiimti tiek valstybė, tiek darbdaviai, tiek pats žmogus. Mano nuomone, pats žmogus yra svarbiausia grandis Sveikatos kūrime, nelaukiant ir nekritikuojant aplinkos, keičiantis pačiam ir būnant aktyviu visuomenės piliečiu. Sveikatos apsaugos sistemoje daug spragų, didžiausios išlaidos skiriamos  ligoms, jų diagnostikai ir sergančiųjų gydymui, o ne Sveikatos programos vystymui. Medicinos universitetuose mokoma pažinti ligas, anatomiją, kūną, tačiau ne žmogų, kuris galvoja, jaučia, veikia, ir kuris suserga nuo savo minčių bei jausmų ,ydų ir savo nesupratimų, neteisingos veiklos. Gydytojai išstudijavę ir ryškiai akcentuoja bakterijas ir virusus, tačiau mažai kreipia dėmesį ,kodėl bakterijos išbujojo to žmogaus organizme, nesigilina į žmogaus gyvenimo aplinkybes, jo charakterio ypatumus ir neįvertina, kad bakterijoms duris atveria įvairios ir psichinės priežastys, tokios kaip jaučiamas pyktis, liūdesys ar įtampa, sutrikdo vidinę biochemiją, dėl ko susidaro tinkama terpė organizme veistis virusams. Svarbu ne bakterijos, o terpė, kurioje jos dauginasi.
Gydytojai daug išmano apie piliules ir įvairiausius vaistus, tačiau tik retkarčiais su meile prisiliečia ar padrąsina pacientą, o tai kartais yra daug veiksmingiau nei bet kokia tabletė. Gydytojo žodis pacientui labai vertingas. Šio periodo moderniai ir techniškai medicinai svarbu nesureikšminti išorines priemones, o akcentuoti  vidines organizmo sveikimo gyvybines jėgas. Yra aparatūrų, analizuojančių bet kurią sudėtinę kraujo ar organizmo dalelę, tačiau tik retkarčiais kyla noras pažinti meilės kupinų minčių gydomąjį poveikį. Sureikšminus medicinos laimėjimus, kurie remiasi tik tyrimais ir „kova su liga“, per menkai dėmesio skiriama kurti Sveikatą, ugdant pasitikėjimą savo jėgomis, kūnu, minčių pasauliu ir visų pirma akcentuojant gyvenimiškai būtiną paciento pasitikėjimą ir atsakomybę prieš save patį ir savo gyvenimą.
- Plačiau sveikatos ir ligos vaidmenį žmogaus gyvenime galime suprasti, kai į gyvenimą pažvelgsime iš visatos ir gyvenimo dėsnių. Gyvenimas žemėje – mokykla. Viskas turi priežastį, prasmę ir uždavinius, nurodant kaip mes mokame mylėti pasaulį, žmones ir kaip mokame būti tiesoje. Viskas, kas atsitinka, turi savo giluminius uždavinius mūsų asmenybės vystimesi. Tad mūsų darbe liga ir yra tas giluminis uždavinys.
- Panašumo principas. Gyvenime pritraukiame tai, ką turime savo viduje, t.y. ką kuriame savo mintimis. Tai suvokiant kyla būtinybė jausti atsakomybę už savo mintis, jausmus, būti geranoriškai atsakingu už savo veiksmą tiek fiziniame, tiek minties lygyje.
- Visata remiasi kintamumo, evoliucijos dėsniu. Viskas kinta ir vystosi. Taip yra su kiekvienu iš mūsų, taip pat santykiuose, veikloje. Norintis sustabdyti kintamumo procesą, pralaimi pats, o kad tai suprastų, gauna ženklus per ligas ar įvykius.
Pagal priežasties-pasekmės dėsnį, mes esame atsakingi už save, savo gyvenimą ir planetą bei ekosistemą. Tačiau pradėti turime kiekvienas nuo savo vidinio mikrokosmoso, suprasdami, kad Dievas, apdovanodamas mus dieviška kibirkštimi, įgaliojo pasirūpinti atsakingai savo gyvenimu ir aplinka.
Žemelė serga. Būtina sveikatos programa per žmonių sąmoningumo plėtimą tam, kad sveiktų Žemė. Šių dienų pasaulinė krizė, vis stiprėjančios stichinės nelaimės ir kiti įvykiai akivaizdžiai kviečia mus visus pradėti įveikti praeities klaidas, nemokšiškumą, abejingumą ir pradėti tobulėti dvasiškai, išskleidžiant tyrą, pilną gerumo, atjautos ir meilės tikėjimą. Visi Žemės gyventojai yra tarpusavyje susiję, nei vienas žmogus negyvena atskirai ir tik sau. Kiekvieno mūsų elgesys, mintys, nesuvoktos piktos emocijos ir jausmai veikia bendrą Žemės energetinį lauką ir įtakoja vykstančias stichines nelaimes įvairiuose pasaulio regionuose.
Šiuo metu padėti sveikti reikia beveik visoms mūsų gyvenimo sritims: bendravimui tarp žmonių, santykiams su aplinka, gamta ir gyvūnais. Mūsų požiūriams ir nuostatoms reikia sveikatą ir gerovę kuriančių minčių, o ne egoizmu paremtų norų.
Šių dėsnių suvokimas mane, kaip gydytoją-natūropatę, holistinio sveikatos principo propaguotoją, įgalina suprasti, kad ligos yra didelę prasmę ir uždavinį turintys įvykiai žmogaus gyvenime. Ligos tikslo suvokimas įgalins keistis žmogų ugdant savyje dorybes, atpažįstant ir taisant klaidas ir kuriant sveikatą visame savo gyvenime. Visuomenės sveikata – tai žinių, metodikų, natūropatinių priemonių sistema, padedanti stiprinti fizinį kūną, ugdyti amžinas vertybes, paremtas tiesos ir meilės principais. Sveikata – tai audinys, kurį audžia pats žmogus iš savo minčių, jausmų, emocijų, poelgių, pažiūrų ir santykių su kitais žmonėmis. Sveikata – tai mūsų pačių sukurtas rezultatas. Būti sveikais tai reiškia harmoningai gyventi su Visatos dėsniais. Šiame pasaulyje galime „surinkti“ tik tai, ką patys „pasėjome“. Tikra Sveikata pasireiškia ne tada, kai niekuo nesergama, o tada, kai esti gera savijauta, esi energingas, pilnas gyvybinių galių ir džiugesio bei gali kurti gyvenimą sau ir greta esantiems!
Kuriant tikrąją  naują dvasingą XXI amžiaus sveikatos koncepciją, būtina įsileisti gilų supratimą, kad žmogus yra sielos, kūno ir dvasios lydinys, o ne tik fiziologinis mechanizmas, organų ir sistemų junginys. Medicinos pasiekimai, aparatūrų modernumas nesumažina susirgimų skaičiaus, dalis ligų vis tiek lieka nesuprastos ir neišgydomos. Tai atskleidžia medicinos mokslo uždėtas „lubas“ ligos dvasinės prasmės suvokime. Todėl suvokiu būtinybę susivienyti techniniam medicinos lygiui su natūropatine sveikatos atkūrimo sistema ir įsileisti gilesnį ligos prasmės ir tikslo suvokimą, nes viskas gyvenime turi tikslą prasmę ir užduotis.
Mano veiklos esmėj glūdi sveikatos kūrimo keliai, jos išsaugojimo būdai, t.y. esu už sveikatą visose sferose. Ligą  suvokiu, kaip organizmo sveikatos siekimą. Didžiausią akcentą skiriu nukreipiant žmogų dirbti su savimi, žinių programa, natūralių metodikų programa fiziniam kūnui, homeopatija, fitoterapija, kvėpavimo praktikos, dailės, šokio terapijos metodais.
Parengė gyd.Diana Laurynaitienė
< atgal