Panašumo principas

Panašumo principas. Gyvenime pritraukiame tai, ką turime savo viduje, t.y. ką kuriame savo mintimis. Tai suvokiant kyla būtinybė jausti atsakomybę už savo mintis, jausmus, būti geranoriškai atsakingu už savo veiksmą tiek fiziniame, tiek minties lygyje. Visata remiasi kintamumo, evoliucijos dėsniu. Viskas kinta ir vystosi. Taip yra su kiekvienu iš mūsų, taip pat santykiuose, veikloje. Norintis sustabdyti kintamumo procesą, pralaimi pats, o kad tai suprastų, gauna ženklus per ligas ar įvykius. Gyvenimas žemėje – mokykla. Viskas turi priežastį, prasmę ir uždavinius, nurodant kaip mes mokame mylėti pasaulį, žmones ir kaip mokame būti tiesoje. Viskas, kas atsitinka, turi savo giluminius uždavinius mūsų asmenybės vystimesi. Tad mūsų darbe liga ir yra tas giluminis uždavinys.   Tai, kas vyksta visų mūsų namuose Žemėje, kviečia, tiesiog jau reikalauja žmoniją keistis.
Laikas prabusti ir pripažinus pasirūpinti tuo, kas vyksta mūsų planetoje. Pagal priežasties-pasekmės dėsnį, mes esame atsakingi už savo planetą ir ekosistemą. Tačiau pradėti turime kiekvienas nuo savo vidinio mikrokosmoso, suprasdami, kad Dievas, apdovanodamas mus dieviška kibirkštimi, įgaliojo pasirūpinti atsakingai savo gyvenimu ir aplinka. Žemelė serga. Būtina sveikatos programa per žmonių sąmoningumo plėtimą tam, kad sveiktų Žemė. Šių dienų pasaulinė krizė, vis stiprėjančios stichinės nelaimės ir kiti įvykiai akivaizdžiai kviečia mus visus pradėti įveikti praeities klaidas, nemokšiškumą, abejingumą ir pradėti tobulėti dvasiškai, išskleidžiant tyrą, pilną gerumo, atjautos ir meilės tikėjimą. Visi Žemės gyventojai yra tarpusavyje susiję, nei vienas žmogus negyvena atskirai ir tik sau. Kiekvieno mūsų elgesys, mintys, nesuvoktos piktos emocijos ir jausmai veikia bendrą Žemės energetinį lauką ir įtakoja vykstančias stichines nelaimes įvairiuose pasaulio regionuose. Šiuo metu padėti sveikti reikia beveik visoms mūsų gyvenimo sritims: bendravimui tarp žmonių, santykiams su aplinka, gamta ir gyvūnais. Mūsų požiūriams ir nuostatoms reikia sveikatą ir gerovę kuriančių minčių, o ne egoizmu paremtų norų. Dabartiniu metu dauguma iš mūsų jaučiame, kad sunkumus įveikti darosi vis sunkiau. Žmonės norėtų supaprastinti savo gyvenimą, o viskas vyksta taip greitai, kad didelė dalis žmonių vos išsilaiko paviršiuje ir net nežino, kur juos gyvenimo srovė nuneš. Sunkumai, tame tarpe ir ligos, mus vis dažniau užgriūna netikėtai, tačiau taip pat per tai mes gauname ir naujas galimybes, kurios slypi už sunkumų. Galima tai pasakyti ir senolių išmintimi: „Nėra to blogo, kas neišeitų į gera“. Taip yra todėl, kad pagrindinis evoliucijos, kintamumo dėsnis ryškiai įjungia savo reikalavimus prasidėjus naujo tūkstantmečio pradžiai – Vandenio erai. Nesvarbu, ar mes tai suvokiame sąmoningai ar ne, bet mūsų sielos jaučia, kad turime puikiausių naujų galimybių bei uždavinių įveikti savo ir protėvių sukurtas neteisingumo ir abejingumo veiksmų apraiškas.
Dvasine prasme, naujas tūkstantmečio periodas – tai artėjimas prie aukštesnio meistriškumo, lyg Dievas per gamtos, žemės, socialinius ir ekonominius pokyčius mums sakytų, kad prieš eidami tolyn, turime išmokti tam tikrų dalykų. Žemelė – mokyklos klasė, o mes visi esame mokiniai. Todėl problemos, su kuriomis dabar asmeniškai ir kolektyviai susiduriame, yra svarbus perėjimo į dvasinio tobulėjimo procesą. Šių dėsnių suvokimas mus, kaip gydytojas-natūropates, holistinio sveikatos principo propaguotojas, įgalina suprasti, kad ligos yra didelę prasmę ir uždavinį turintys įvykiai žmogaus gyvenime. Ligos tikslo suvokimas įgalins keistis žmogų ugdant savyje dorybes, atpažįstant ir taisant klaidas ir kurti sveikatą visame savo gyvenime.
Visuomenės sveikata – tai žinių, metodikų, natūropatinių priemonių sistema, padedanti stiprinti fizinį kūną, ugdyti amžinas vertybes, paremtas tiesos ir meilės principais. Sveikata – tai audinys, kurį audžia pats žmogus iš savo minčių, jausmų, emocijų, poelgių, pažiūrų ir santykių su kitais žmonėmis. Sveikata – tai mūsų pačių sukurtas rezultatas. Būti sveikais tai reiškia harmoningai gyventi su Visatos dėsniais. Šiame pasaulyje galime „surinkti“ tik tai, ką patys „pasėjome“. Tikra Sveikata pasireiškia ne tada, kai niekuo nesergama, o tada, kai esti gera savijauta, esi energingas, pilnas gyvybinių galių ir džiugesio bei gali kurti gyvenimą! Mūsų visuomenė „serga“. „Ligos simptomai“ pasireiškia per šiuos dalykus: badauja žmonės, per televiziją rodomas smurtas, vaikams skirti filmai pilni agresijos, negerbiamas moteriškas pradas, sureikšminamas sekso ir kūno kultas… Liūdna, kad tai tampa „norma“, kuri atskleidžia visišką mūsų pasiklydimą. Mes turime prisiimti atsakomybę už tai, kas vyksta su žmonėmis ir ką mes dovanojame ir rodome savo vaikams. Mūsų dvasinės sveikatos kūrimo metodikos remiasi akcentavimu to, ką reikia savyje ugdyti šviesaus ir teigiamo. Kiekvienam pacientui tenka užduoti klausimus, kurie liečia jo gyvenimo kasdienybę. Žmogus nukreipiamas gydyti savo gyvenimą plačiąja prasme. Ar darbas, kurį dirba žmogus, atliekamas sąžiningai ir su meile? Ar ketinimai siejasi su meile žemei, žmonėms, aplinka? Ar žmogus sutaria su savimi, artimaisiais? Sveikatos principai: norint sveikti, reikia prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir gyvenimą; kuriant sveikatą reikia suvokti, kad pats žmogus valdo savo sveikimą ar ligą; norint sukurti tvirtą sveikatą būtinas nuoširdus paties žmogaus dalyvavimas sveikime, t.y. darbas su savimi, gyvenimo būdo keitimas, blogų įpročių ir kategoriškumo atsisakymas ir keitimas į dorybes.   Kuriant tikrąją XXI amžiaus sveikatos koncepciją, būtina įsileisti gilų supratimą, kad žmogus yra sielos, kūno ir dvasios lydinys, o ne tik fiziologinis mechanizmas, organų ir sistemų junginys. Medicinos pasiekimai, aparatūrų modernumas nesumažina susirgimų skaičiaus, dalis ligų vis tiek lieka nesuprastos ir neišgydomos. Tai atskleidžia medicinos mokslo uždėtas „lubas“ ligos dvasinės prasmės suvokime. Todėl mes matome būtinybę susivienyti techniniam medicinos lygiui su natūropatine sveikatos atkūrimo sistema ir įsileisti gilesnį ligos prasmės ir tikslo suvokimą.  
Mūsų veiklos esmėj glūdi sveikatos kūrimo keliai, jos išsaugojimo būdai, t.y. mes už sveikatą visose sferose. Ligą mes suvokiame kaip organizmo sveikatos siekimą. Didžiausią akcentą skiriame nukreipiant žmogų dirbti su savimi, žinių programa, natūralių metodikų programa fiziniam kūnui, homeopatija, fitoterapija, kvėpavimo praktikos, dailės, šokio terapijos metodais. Mes pastebime, kad profilaktinės medicinos modelis šiuo metu medicinos sistemoje neveikia. Didelė dalis žmonių gal ir siekia būti sveikais, bet nesilaiko sveikos gyvensenos principų, griauna sveikatą rūkydami, valgydami bevertį maistą, vartodami alkoholį, nesportuodami, laikydami viduje neigiamas emocijas, mintis. Nėra žinių programos sistemos apie sveikatos ir ligos prasmę. Be žinių programos ir platesnio požiūrio į save, sveikatą, kurti bus sunku. Dabartiniu metu jau daugiau žmonių laikosi fizinio kūno stiprinimo programų. Įsikūrusios sveikuolių organizacijos, kur rengiamos praktikos fiziniam kūnui: mankštos, maudynės, pirtys, sveikas maistas, grūdinimosi sistemos. Mes pilnai pritariame šiam fizinio kūno stiprinimui . Mūsų sveikatos kūrimo programa remiasi keturių stichijų sveikatinimo metodikomis, kurios padeda efektyviai sureguliuoti sveikatą per kvėpavimo praktikas (oro stichija), vandens procedūras (vandens stichija), darbo terapija, masažai, būgnų muzika (žemės stichija), energijos atstatymo ir auros valymo metodikos su ugnimi (ugnies stichija).
Šiuolaikinei sveikatos sistemai labiausiai trūksta švietėjiškos programos apie sveikatos esmę, ligos psichologines, dvasines priežastis ir uždavinius bei gyvenimo dėsnius. Tai suvokdamos, turime paruošę plačią paskaitų – seminarų programą, kuri padės visapusiškai plėsti požiūrį apie ligas ir praktines rekomendacijas sveikimo kūrime. Dvasinių žinių apie gyvenimo dėsnius ir principus svarba žmogaus gyvenime yra neįkainuojama. Turintis platų dvasinį gyvenimo suvokimą žmogus supras, kad už viską, ką sukuri, tenka atsakyti ir įvykių bei ligų priežasčių ieškoti savyje bei savo gyvenimo būde.   Trūkstant žinių apie gyvenimo dėsnius patiriamas stresas, nes nežinoma, ar galima bus įtakoti ir pakeisti tam tikras gyvenimo situacijas, įvykius, ligą. Žinios padeda žmogui suprasti, kad viskas, kas gyvenime įvyksta – taip pat ir liga – yra duota tam, kad mokytų mus svarbių pamokų, spartinančių augimą ir padėtų plėsti sąmoningumą.
Žinios padeda atstatyti ryšį su vidiniu natūraliu grynosios išminties šaltiniu, apsaugo nuo paskendimo vartotojiškume ir materialume. Ligos duotos tam, kad dvasiškai augtume ir išmoktume nedaryti klaidų. Tik klaidų limitas kiekvienam žmogui skirtingas, kol išmokstame jų nekartoti. Knygos – vienas iš „vaistų“, kuriuos paskiriame žmogui. Knygose esančios žinios reikalingos kaip oras, tai labai svarbi sveikatos kūrimo dalis. Svarbu mokyti žmogų ugdyti pasirinkimo talentą, nes ramybei ir psichinei sveikatai labai svarbu, su kokia knyga žmogus praleidžia poilsio valandas. Mes siūlome tas knygas, kurios po dienos darbų atgaivins širdį „žodis į žodį“ būdu, padės lengviau suprasti gyvenimo sunkumų ir ligų priežastis. Per knygas ir žinių sveikatinančią gelmę žmogus nukreipiamas suvokti MINTIES jėgą. Mintys kuria fizinę sveikatą ir realybę. Keičiant mintis, keičiasi ir sveikata, ir pasaulis aplink mus.Svarbiausia išmokti taikyti gyvenime tai, ką perskaitai ir suvoki, įpinant žinias į kiekvieną dieną ir įvykius. Žmogui sveikatos kūrimo programoje užduodami „namų darbai“: dirbti su savimi, ieškoti ligos tikslo ir glūdinčios priežasties.
Galimi du keliai sveikti: sąmoningas – suvokus ligos priežastį ir nesąmoningas – nesuvokus priežasties, nes ligoje žmogus nesąmoningai tampa geresnis, draugiškesnis, nes nebelieka jėgų jam pykti, kaltinti ar neteisinga elgtis. Galimi šie ligos tikslo variantai: liga perspėja, kad žmogus išsuko iš teisingo kelio ir reikės žmogui keistis, dirbti su savimi; per ligą sustabdoma žmogaus atliekama veikla, nes kuriama neigiama karma ir vidiniai tikrieji sielos uždaviniai lieka neišreikšti; per ligą pašalinami žmogaus mechanizmai, kuriais jis skleidžia stiprią neigiamą energiją į aplinką; liga parodo disharmoniją, kurią išreiškia fizinis kūnas, tarp asmenybės ir sielos uždavinių neatitikimo; kiekvieno žmogaus situacija savita ir prasminga, atskleidžianti to žmogaus istoriją, uždavinius; ligos intensyvumas priklauso nuo to, kaip stipriai išsikerojąs vienas ar kitas nesuvokimas, yda, neteisingas charakterio bruožas. Nebijant ieškoti klaidų ir nuoširdžiai siekiant pasitaisyti liga traukiasi ir nebelieka prasmės sirgti. Kiekvienas organas susijęs su tam tikra pamoka, tai sufleris ką reikia keisti, kur slypi klaidos, neteisingi mąstymo ar elgesio įpročiai. Įgimtas, nepagydomas ligas, apsigimimus sunku suprasti be plataus požiūrio, kad kūno sutrikimai Sielos išraiška. Ir ne viena yda ar nesupratimai dažnai atsinešama iš kitų įsikūnijimų. Tai pagarbos ir gilumos reikalaujančios situacijos, kurias mes liečiame priklausomai nuo paciento supratingumo, sąmonės platumo. Nuolankumas nepagydomų ligų atžvilgiu, reiškia priimti situaciją, be aukos ir kaltinimo pozicijos, o nukreipiant save gyventi kuo nuoširdžiau – keisti gyvenimo įpročius, charakterį ir ieškoti gyvenimo prasmingo.
Kad efektyviau padėtume žmogui surasti išsveikimo galimybes vadovaujamės homeopatija, astropsichologine ir Lotoso medicinine sistemomis, pagal kurias individualiai ieškoma ligos užslėpto tikslo. Taigi šiai XXI amžiaus sveikatos kūrimo erdvei, esame įsteigę Sveikatos ir Harmonijos Dvasinės saviugdos centrą, bei Lietuvos medicininės elementologijos ir sveikatingumo draugiją. Kurių pagrindinis tikslas remiasi sveikatos, gerovės ir švietėjiškos veiklos Lietuvos visuomenėje ugdymu. Labai didelė svarba suteikiama ligų prevencijai, profilaktinės krypties ir švietėjiškos veiklos vystymui. Tikslai Pagrindinis mūsų veiklos principas aktyviai dalyvauti kuriant visuomenės požiūrį, kuriame žmonės gerbia vieni kitus ir gyvybę žemėje. O dvasinis augimas, sąmonėjimas ir geraširdiškas atsakingas darbas yra pagrindiniai gyvenimo principai. Kasdieninė mūsų pačių veikla yra paremta noru suprasti, suvokti, užjausti ir padėti kitam žmogui, ugdyti gerus, plačius ketinimus.
Mintys ir paskaitos skirtos tiems, kurie nori siekti permainų, pradedant nuo savęs, ugdant tiesą ir atsakomybę, vidinę discipliną, o veikla paremta nesavanaudiškais tikslais, bet visuomenės ir žmonių bendros gerovės interesams. Didelį akcentą skiriame tarpusavio žmonių vieningumo jausmui, kad pakeisti susvetimėjimą ir atskirumą. Svarbumas bendruomenės idėjų, kaip visuomenės varomosios jėgos(Jūsų pasiūlyta ketvirta tema) mums suvoktas ir džiaugiamės, kad dalyvaujame Lietuvos sveikuolių organizacijų ir bendruomenių rengiamuose renginiuose, su savo idėjomis, bei vykdome savo švietėjiškos veiklos ir sveikatos stiprinimo programas.Dabartiniu metu plinta bendruomenių įtaka. Mūsų šviesi vizija, kad burtųsi bendraminčiai į bendruomenes, kuriose būtų ugdoma meilė žemei, gamtai, bendravimas būtų paremtas meilės ir gėrio principais, skirtingų talentų ir sugebėjimų vertinumu ir apjungimu. Nuostabiausia ką galime patirti šioje planetoje, tai gyvenimas drauge su Žemę mylinčia bendruomene. Skatinti bendrijos sąmonę, kai kiekvienas stengiasi padėti vienas kitam, išauginant vienybės, tarpusavyje žmonių ir su visa gyvybe žemėje jausmą. Didžiulį dėmesį mūsų vykdoma programa skiria Žemei, jos apsaugai, švietėjiška veikla ir aktyvus mūsų pačių ir bendraminčių dalyvavimas Žemės ekologijos ir švaros veikloje (Jūsų siūloma aštunta tema). Mes esame gamtos vaikai, todėl meilė, pagarba ir tausojimas gamtos padės pritaikyti gamtos gydomąją, stiprinančią ir gyvybę atstatančią jėgą, bendraujant su medžiais, akmenimis, žeme, jūra, augalais, bei ugnies ir vėjo stichijų sakralumo versme. Mūsų centro ir draugijos tikslas pažadinti atsakomybę už Žemę, mokintis mylėti ir rūpintis kasdien, kiekvieną akimirką. Mūsų internetinėje svetainėje pateikiama daug plačios informacijos ir žinių apie ekologinė situaciją žemėje ir nurodomi paprasti veiksmai, kuriais galime kiekvienas prisidėti prie Žemės gerovės. Savo puslapio lankytojus ir pacientus nukreipiame susivokti, kaip pateikiame savo planetai sukauptą asmeninę energiją, kaip paveiksime Žemelę savo žiniomis, veiksmais ir laisva valia. Atskleidžiame žmonėms, kad rūpinimasis ir pagarba Žemei ir kitam žmogui, įtakoja žmogaus sveikatą ir gerovę. Negali būti sveikas ir laimingas žmogus, jei jis nemyli savo žemės, gamtos, augmenijos ir gyvūnijos. Kiekvienas neapgalvotas, neatsakingas veiksmas (šiukšlinimas gamtos vietovių, vandens telkinių, spjaudymas ant žemės) turi neigiamą atoveiksmį į to žmogaus gerovę ir sveikatą, nes veikia priežasties pasekmės dėsnis. Todėl medicinos sistema ir turi tiek daug neišspręstų sferų ir sunkumų, nes akademinės medicinos filosofija visiškai atsiskyrus nuo žemės, gyvenimo dėsnių esmės. Mūsų veiklos tiksluose dorovės pagrindų visuomenėje pagrindų skatinimas; Sveikos visuomenės kūrimas, fizinės minčių, dvasinės sveikatos; Atkreipti visuomenės dėmesį į jos „ligą“ , kai laisvė suvokiama kaip visko leistinumas, paskatinti ir nukreipti žmogų atrandant savo talentus ugdyti laisvę, kurios esmė atsakomybė, pareigingumas, sistema ir dieviškų įstatymų laikymasis, meilės, evoliucijos ir teisingumo principuose. Mūsų tiksluose padėti žmogui atrasti save, būti savimi, išskleidžiant talentus sugebėjimus, kad kuo visapusiškai atliktų savo užduotis gyvenimo svarboje. Mūsų veiklos pagrindą sustiprina akcentuojamas moteriškumo ugdymas, atsakingas vaikų auklėjimas, moters vaidmens sustiprinimas ir sutaurinimas. Esame moterys ir suprantame labai svarbią aktualiją, kad moteris šiuo metu pasaulyje pametė ryšį su savo vidine harmonija, ramia in energija, pametė jungtį su intuicija, švelnumu, atjauta ir besąlyginės meilės gelme. Juk moteriai duota gamtos švenčiausia pareiga išnešioti gyvybę, todėl minčių jausmų ir gyvenimo ekologija turi prasidėti nuo moters. Moteris laukdamasi kūdikio turėtų nustoti bėgti karjeros estafetėje, tyloje išmokti girdėti savo širdies balsą ir saugoti augančio vaikelio gyvybę. Šiuo pereinamuoju vertybių peržiūros periodu pirmiausia mes moterys turime išskleisti tai kas tyriausio ir stipriausio gali padėti harmonizuoti gyvenimą ir aplinką. Pirmiausia įsiklausyti į save. Mūsų gyvenime vyriškojo prado pertekliaus periodu, kuris remiasi logika, intelektualiu, skeptišku protu, racionalumu, o dažnai ir kategoriškumu, būtina išskleisti moteriškas amžinas vertybes: švelnumą, išmintį, meilę, atjautą, intuiciją, geranoriškumą, rūpinimąsi viskuo kas gyva. Todėl mūsų veiklos bazėje yra svarbi sritis skirta moters atgimimo programoje su paskaitų seminarų temomis, siekiant nukreipti į šviesias, atnaujinančias ir išmintį kuriančias žinias.  
Straipsnio santrauka, tai reziumė to, ką norėjome atskleisti šioje medžiagoje
- Apie ligą mąstome kaip apie mokytoją, ženklą, sielos skambutį, kuris liepia kažką rimtai peržiūrėti gyvenime ir keistis.
- Gyvenimą lemia ne gera ar bloga lemtis, o išmintingas procesas, kurio paskirtis per įvykius, situacijas ir ligas padėti žmogui atskleisti tas vietas, kuriose jis klysta, elgiasi bei mąsto neteisingai ir padėti žmogui atskleisti tai, kas jo esybėje gražiausia.
- Sveikatos apsaugos sistemoje daug spragų, didžiausios išlaidos skiriamos ligoms, jų diagnostikai ir sergančiųjų gydymui, o ne sveikatos programos vystymui.
- Šio periodo moderniai ir techniškai medicinai svarbu nesureikšminti išorines priemones, o akcentuoti vidines organizmo sveikimo gyvybines jėgas.
- Visi Žemės gyventojai yra tarpusavyje susiję, nei vienas žmogus negyvena atskirai ir tik sau. Kiekvieno mūsų elgesys, mintys, nesuvoktos piktos emocijos ir jausmai veikia bendrą Žemės energetinį lauką.
- Sunkumai, tame tarpe ir ligos, mus vis dažniau užgriūna netikėtai, tačiau taip pat per tai mes gauname ir naujas galimybes, kurios slypi už sunkumų
- Ligos tikslo suvokimas įgalins keistis žmogų ugdant savyje dorybes, atpažįstant ir taisant klaidas ir kurti sveikatą visame savo gyvenime.
- Visuomenės sveikata – tai žinių, metodikų, natūropatinių priemonių sistema, padedanti stiprinti fizinį kūną, ugdyti amžinas vertybes, paremtas tiesos ir meilės principais.
- Sveikata – tai audinys, kurį audžia pats žmogus iš savo minčių, jausmų, emocijų, poelgių, pažiūrų ir santykių su kitais žmonėmis
- Mūsų dvasinės sveikatos kūrimo metodikos remiasi akcentavimu to, ką reikia savyje ugdyti šviesaus ir teigiamo – švietėjiškos programos apie sveikatos esmę, ligos psichologines, dvasines priežastis ir uždavinius bei gyvenimo dėsnius.
- Per knygas ir žinių sveikatinančią gelmę žmogus nukreipiamas suvokti MINTIES jėgą. Mintys kuria fizinę sveikatą ir realybę. Keičiant mintis, keičiasi ir sveikata, ir pasaulis aplink mus Galimi du keliai sveikti: sąmoningas – suvokus ligos priežastį, ir nesąmoningas – nesuvokus priežasties. Liga perspėja, kad žmogus išsuko iš teisingo kelio ir reikės žmogui keistis, dirbti su savimi, nukreipti žmogų atrandant savo talentus. Atskleidžiame žmonėms, kad rūpinimasis ir pagarba Žemei ir kitam žmogui, įtakoja žmogaus sveikatą ir gerovę. Ugdyti laisvę, kurios esmė atsakomybė, pareigingumas, sistema ir dieviškų įstatymų laikymasis, meilės, evoliucijos ir teisingumo principuose. Pagrindinis mūsų veiklos principas aktyviai dalyvauti kuriant visuomenės požiūrį, kuriame žmonės gerbia vieni kitus ir gyvybę žemėje. O dvasinis augimas, sąmonėjimas ir geraširdiškas atsakingas darbas yra pagrindiniai gyvenimo principai. Mūsų veiklos pagrindą sustiprina akcentuojamas moteriškumo ugdymas, atsakingas vaikų auklėjimas, moters vaidmens sustiprinimas ir sutaurinimas. Šiuo pereinamuoju vertybių peržiūros periodu pirmiausia mes moterys turime išskleisti tai kas tyriausio ir stipriausio gali padėti harmonizuoti gyvenimą ir aplinką.
Parengė gyd. Diana Ambrė
< atgal