Pasirinkimas

woman in the field
PASIRINKIMAS !!!
Ar suvokiate šio žodžio prasmę ir svarbą ?
Pasirinkimas – gyvenimo ir evoliucijos variklis.  Pasirinkimas mintimi, žodžiu, veiksmu nulemia mūsų gyvenimą. RINKDAMIESI MES VEIKIAME SAVO GYVENIMO VYKSMĄ IR APLINKĄ KURIOJE GYVENAME.  Tikroji Sielos galia įgyjama tik per pasirinkimo patirtis. Pasirinkimas viena iš svarbiausių šio periodo vandenio eros misterijų.
 
Aristotelis savo traktate „Metafizika“ yra pasakęs: „Visuma yra daugiau nei jos dalių suma“. Gyvenimo visumai pažinti reikia gerokai platesnio ir sudėtingesnio mąstymo. Apie tai šis požiūrio plėtimo seminaras, kuriame sužinosite, kaip holistinis požiūris į save bei supantį pasaulį gydo daugelį gyvenimo skausmų ir problemų ir kaip šis požiūris padeda būti laimingam vien todėl, kad esi gyvas.
Mieli, skaitytojai, išsitieskite, nusišypsokite ir giliai švelniai įkvėpę oro gurkšnį su Meile ir dėkingumu – atsiverkite naujai gyvenimo pradžiai.
Nuo šiandien teatsiveria pas jus nauja akimirka, valanda, diena ir ....gyvenimas. Nes jūs įsigilinsite į žodį PASIRINKIMAS ir Laisva valia.
Pasirinkimo misterija viena iš aktualiausių šiuo gausos periodu. Gyvename gausoje galimybių , platybėse sukurtos materijos, neįtikėtinos galimybės pasirinkti veiklą, laisvalaikį ir t.t. Nuo pasirinkimo priklausys- koks bus jūsų gyvenimas, sveikata ar laimės pojūtis.
Taip! tik tereikia jums nuo šiandien sąmoningai rinktis:
- kokią knygą skaityti, kad ji įkvėptų, padrąsintų, padėtų plačiau pažiūrėti į gyvenimo galimybes ir paskatintų pozityvui bei kūrybiškumui.
- kokiu filmu save „maitinti„ kad paskatintų veikti, padėtų atrasti talentus bei skatintų gyvenimo drąsai, gėriui ir sveikatai.
- pasirinkti, kokia muzika jus lydės namuose, darbe, kavinėse, vairuojant mašiną. Ar ši muzika jums padeda būti harmoningu, veikliu, atsivėrusiu  pasauliui ir žmonėms. Garso poveikis per muziką turi milžinišką įtaką psichikai, stabilumui ir fizinei sveikatai. Muzika gali įkvėpti gėriui, o gali ir skatinti agresiją bei disbalansą, Išbalansuojančios muzikos labai daug skamba įvairiose visuomeninėse įstaigose, parduotuvėse, kavinėse. Nėra įvertinta ir suprasta garso begalinė įtaka sveikatai, todėl būkime rūpestingi atsirinkdami patys ir padėdami vaikams, jaunimui pasirinkti tinkamą muziką, kad padėtų muzika harmoningai gyventi tokiame judriame gyvenime, o ne kenktų. ( Plačiai apie muziką skiltyje muzika ).
 - kokią mintį jūs pasirinksite šią akimirką ir dienos bėgyje.  Minčių jūsų vidinėje erdvėje gimsta apie 60000 ir daugiau - o tai tampa jūsų vidinis energetinis potencialas ir maistas. Kokias mintis pasirinkti - nuspręskite dabar, šią akimirką. Sekite savo vidinėje erdvėje gimstančias mintis, kad jos vestų į harmoniją, taikingumą, viltį ir meilę. Ryšys su Dievu, Kūrėju vyksta per ugninį minties procesą. Mintys yra sveikata, atsinaujinimas. Mintys užveda ir  medžiagų apykaitą. Mintys tarsi „daiktai“, materialūs pasiuntiniai, kuriuos mes išsiunčiame veikti savo fizinio pasaulio. Todėl mintys nulemia koks formuosis mūsų gyvenimas, o mes esame laisvi jas pasirinkti.
- kokiame darbe, veikloje pasirinksite save realizuoti? Sėkmės garantas gyvenime, kad kuo nuoširdžiau ir aktyviau per darbą atiduotumėte tai, ką geriausio turite savyje. Darbas žmogui duotas tam, kad jis galėtų kurti, išreikšdamas savo vidines energijas ir atskleistų Sielos prigimtį, kurdamas per save gėrį. Galima paversti pilnaverčiu ir džiaugsmingu bet kokį darbą, jei suprasime jo kuriamąją esmę, prasmę ir tarnavimą dėl bendro gėrio.
 
Dieviška galia slypi tame, kai  suvokiate, kad turite kiekvieną akimirką Pasirinkimo galimybę! TOLIAU>>>
 
< atgal