Harmonija ir sveikata

Nuo ko priklauso žmogaus sveikata?
Harmonija ir sveikata
Didelė dalis sveikatos sutrikimų yra todėl, kad žmogus neatiduoda savo energijos kitiems. Arba tingi, arba jo ego ima viršų, arba nori užsidirbti, bet nieko neduoti kitiems ir kažkaip lengvabūdiškai „prasmukti“ šioje žemėje.

Žmogaus sveikatą lemia pagrindiniai dėsniai: meilės, tiesos, evoliucijos. Visuomet turime judėti į priekį, mokytis, tobulėti, atrasti kažką naujo, išmokti paleisti sena. Svarbus priežasties ir pasekmės dėsnis, suvokiant, kad viskas, kas vyksta mūsų gyvenime, yra mūsų pačių sukurta, nieko nėra atsitiktinio.
Gyd. Edita dažnai mėgsta pabrėžti : Ar viską darome „kaip sau“ ? Kartais ūkininkai sako: štai, vienos daržovių lysvės pardavimui, kitos sau. Jeigu visas lysves augintume kaip sau, viskas mūsų gyvenime būtų kitaip. :) Visose srityse, visose profesijose riekalinga atlikti darbus sąžinigai, dorai, su didele atsakomybe, gera nuotaika ir kūrybiškumu.
Žmogaus gyvenime labai svarbus darbas. Turime atiduoti savo talentus kitiems ir dėl visumos gerovės. Siekti taikingai, nuoširdžiai ir atvirai bendrauti su visais, kas jie bebūtų. Laikytis švaros, atsakomybės tiek fizinės, tiek emocinės, tiek žodžiuose, mintyse. Jei mėtai savo šiukšles bet kur, ir pats gausi tam tikrų „šiukšlių“ per gyvenimo situacijas. Ką sukuri, tas grįžta.
Rytą reiktų pasitikti su malda. Atsiverti dienai – naujam mažam gyvenimui. Pusvalandis sąmoningo kvėpavimo. Išjudinti kūną mankšta. Rinktis, ką valgyti. Skaityti įkvepiančias ir į dvasios gelmes nukreipiančias knygas. Harmoningai mąstyti, kalbėti ir veikti. Stebėti save ir analizuoti.
Kiekvieną dieną žengti nors mažą žingsnelį į priekį su Dievu, meile ir gerumu širdyje!