Vaikų ugdymas

Vaikų ugdymui skirta Žinių programa

Seven children lying on floor

Žinių programos tikslai ir motyvai. Paskaitos skirtos visuomenei, darželių auklėtojoms, pedagogams, plačiai visuomenei, vyresnių klasių moksleiviams.

Paskaitose atskleidžiamos šios temos :

  1. Pasitikėjimo savimi ir aplinka formavimo programa.
  2. Emocijų, išgyvenimų pažinimas ir supratimas, nukreipiant į kūrybinę išraišką.
  3. Kaip padėti vaikams adaptuotis gyvenime ir stresinėse situacijose. Suaugusiojo įtaka visapusiškam vaiko tobulėjimui ir saugumo formavimui,
  4. Programa, padedanti vaikams skiepyti meilę žemei ir gyvenimui, atskleidžiant nuoširdaus, taikingo bendravimo žmogaus su žmogum svarbą.
  5. Kaip tapti harmoningu, kūrybingu ir naudingu žmogumi visuomei. Pareigingumo ir kūrybinės laisvės svarba realizacijai.
  6. Saviraiškos laisvės ugdymo programa vaikams, susiderinant su bendru gyvenimo audiniu. Laisvės ir atsakomybės pusiausvyros svarba,

Holistiniu požiūriu sveikata suprantama kaip visuma, susidedanti iš viena nuo kitos priklausančių sričių: fizinės, protinės, emocinės, socialinės, asmeninės ir dvasinės sveikatos. Jei kas nors nutinka vienai sričiai, neišvengiamai paveikiama ir kita.

Žinių programa motyvuoja ryškią suaugusiojo įtaką visapusiškam vaiko tobulėjimui ir saugumui. Atskleidžiama suaugusiojo atsakomybė ir būtinybė kūrybiško priėjimo prie įvairių situacijų ar konfliktų, bendraujant su vaikais. Metodai ir galimybės,  padedant  vaikui kuo geriau  atskleisti talentus ir žaismingai, vaizdžiai motyvuoti dorybių ugdymo svarbą. Žinios apie emocijų atpažinimo ir įvaldymo programą  bei ydų supratimą padės išlaisvinti ir atverti kelius vaiko kūrybiškumui realizuotis per visuomeninę ar individualią veiklą, meną, sportinę saviraišką.

PLAČIAU>>>

 
Turtinti dvasinį pasaulį, padėti pajusti gėrį, grožį, siekti psichinės ir fizinės darnos.
Tenkinti svarbiausius vaiko poreikius: kūrybos, saviraiškos, bendravimo, pažinimo, judėjimo; juos plėsti ir gilinti. Programa apjungia savyje holistines žinias, jų  pritaikymo būdus ir galimybių formavimą bei tvirtos vertybių sistemos sukūrimą.
Holistinės žinios apie gyvenimo esmės ir prasmingumo klausimus apie gyvenimo laimės ir priežasties- pasekmės dėsnius padės formuoti platesnį požiūrį į vykstančius procesus mokyklose. Holistinių žinių programa padės realiai ir praktiškai spręsti situacijas, nesusitapatinant su įvykiais, emocijomis ar iškilusiais psichologiniais procesais.
Skatinti kūrybiškumą, vaizduotę, ugdyti estetinį skonį.
Lavinti kūrybišką laisvę, intuiciją. Suderinti laisvę ir atsakomybę, pareigingumą.
Ugdyti gebėjimą savistabai, emocijų atpažinimui ir supratimui.
 Savikontrolės ugdymas, išlaisvinant psichinę energiją kūrybine, saviraiškos linkme. Gyvenimo visumos samprata, visus žmones jungiančios bendros egzistencijos  dėsnis, vienas kitą įtakojantis principas. Šios žinios atskleidžia mus visus jungiančios bendros egzistencijos  dėsnius, ir visų procesų tarpusavio susietumo principus.
 Šios žinios padeda suprasti atsakomybės už savo mintis, žodžius ir darbus būtinybę ir  svarbą.

Gyd. lektorė Diana Laurynaitienė    mob.tel.868534521