Plačiau apie pasirinkimą

Svarbu atpažinti savyje ir neįsileisti dejonių, kaltinimų, liūdesio kai kažkas negerai,o rinktis veikti ir ieškoti pozityvių sprendimų ! Galima mokintis save pamatyti iš šono ir atpažinti savo paties sukurtas stingdančias mąstymo nuostatas ar  primetamas situacijas kitų žmonių.
Gyvename nuostabiame laisvės ir pasirinkimo galimybių periode.
Turime tiek laisvės , kad dėl jos erdvės net nemokame ramiai ir kilniai  be egoizmo pasirinkti, dažnai renkamės tai, kas mums netinka .
Jei šiuo metu jums nėra gerai, turite nesėkmių, sutrikimų ar ligų. tai yra kilę iš jūsų ankstesnių pasirinkimų, minčių ir mąstymo stiliaus. Mūsų mintys sudaro  vidinį žemėlapį, pagal kurį išsiskleidžia mūsų gyvenimas išorėje.  Būtina atverti savo širdis ir nuoširdžiai peržiūrėti kada rinkotės laiko dvasingoms knygoms, gamtai, maldai, kūno priežiūrai ar sportui, kada pagalvojote kuo galiu padėti artimam, kaimynui, draugui.....
Daugelis nuostabių dalykų yra nemokami, o turi gyvybės ir sveikatos galią savyje. Ypatinga jėga atsiveria  jei mes atsiveriame gamtai ir jos sveikatinantiems kerams.
Kada stebėjote žvaigždes, kad pajusti gyvenimo neaprėpiamą galybę. Kada grožėjotės plaukiančiais debesimis? Kada įsižiūrėjote į žemės grožį ar stebėjote medžių kantrybę? Ar padėkojate čiulbančiam paukšteliui ir žydinčioms gėlėms ir pievoms  ar jautėte vėjo gūsį, kuris padeda nuvyti liūdnas mintis. Kada palaiminote Saulę, ugnį, vandens galybę ir oro tyrumo mums teikiamą gyvybę.  Kada palaiminote ir dėkojote savo artimam žmogui, draugui, tėvams, Tėvynei, pasauliui, Dievui .....? Tai įsileidus į save, pajusite gyvybės ir sveikatos srautus....
Visa tai galite PASIRINKTI . Pirmyn, jūs laisvas pasirinkti tikrąsias gyvybės, meilės ir Dieviškas vertybes.

***********************************************************************

- O kaip svarbu pasirinkti emocijas...... Galia slypi tame, kai suprasite tai, kad kiekvienas iš mūsų pats savo viduje gali nuspręsti ką pasirinks- negatyvią mintį, emociją, jausmą  ar rinksis tyras ir džiugias emocijas !?
 Būkite budrūs pajusti momentą, kai  savo viduje sprendžiate: pasirinkti blogą nuotaiką ar ne, pasmerkti, apkalbėti vieną ar kitą žmogų ar ne, pasiduoti nuoskaudai ar ne, pasiduoti sielvartui ar ne.
Šiuo pasirinkimu  kursite savyje energiją, kuri jums suteiks Sveikatą ir gerovę ar.... ligas ir nesėkmes. Laisvė rinktis !
Pajuskite, kokia tame laimė, kad jūs laisvi  rinktis ! Jūs savo vidaus šviesos kūrėjai ! Kokia ji, jumyse esanti šviesa ? Ją galite paryškinti, sušildyti, kad įkvėptų ir greta esantį J
- Kai žmogus renkasi matyti tik neigiamą gyvenimo pusę, kituose žmonėse mato tik silpnybes ir trūkumus, nesėkmes - užpildo save žemo tankio energijas tada Meilei ir sveikatai kuriamos kliūtys.            Svarbu pasirinkti !
Nukreipkite savo dėmesį į kitų žmonių stipriąsias, gerąsias puses, vertybes. Įkvėpkime greta esantį žmogų grožiui, optimizmui, naujoms galimybėms. Suvienyti savyje reikia Sielą ir asmenybę bei dėmesį nukreipti  į gėrį, pozityvą, taikingumą, atlaidumą, džiugumą - o tai yra aukšto dažnio energijos, jos kuria tikrą vidinę galią.

***********************************************************************

Svarbu suprasti, kad  kiekvienas  pats turime išmokti pasigaminti sau energijos- gyvybės, gėrio ir sveikatos energijos. Kokią energiją pasigaminsime savo pasirinkimais, mintimis, jausmais tokią ir turėsime. Pagal tai ir gyvenimas, aiškiausiai atspindės požiūrių, suvokimų platumas ar siaurumą. Jūs ir niekas kitas priimate šį pasirinkimą ką kursite savo viduje !

***********************************************************************

Aiškiai išreiškite savo viduje ketinimą, atsisakyti liūdesio, neigiamų minčių, įstrigimo į praeities jausmus, abuojumo. Valingai, džiugiai ir kantriai PASIRINKITE savo širdyse SVEIKATĄ ir HARMONIJĄ, GĖRĮ kuriančias  energijas, ATSINAUJINIMO energijas, kryptingumo ir DŽIAUGSMO energijas!
Nuo pasirinkimo priklausys sveikata, gerovė, laimės pojūtis.  Tik svarbu suprasti ką renkatės - kokią veiklą,  knygą, kokią mintį, muziką, filmą...  Padėkime vaikams ir jaunimui suprasti, kaip kenkia fizinei ir psichinei sveikatai agresyvių filmų, grubios roko muzikos klausymas. Padėkime tvirtai bet su meile uždraudę vaikams grubių filmų ir muzikos vartojimą ! Svarbu PASIRINKIMO galia, kur ir kam išnaudojame  Žemėje skirtą laiką ir kokią jėgą žmoguje užveda filmai, nes jų įtaka visoms mūsų struktūroms yra labai stipri, ypač per filmus veikiama emocinis kūnas, kuris išlaiko ilgam išgyvenimus ir išjudina emocijų okeanus, o pasąmonėje įsodinama informacija.....Svarbu, kad filmai skatintų pasirinkti Dieviškus principus ir Šviesą....
 Būtina bendrom jėgom mums visiems ieškoti galimybės kino teatruose nutraukti žalojančių filmų rodymą,  tai ne kūryba ar menas ( kūryba = pagal Kūrėjo, Dievo principus ), kurio tikslas įkvėpti ir kurti grožį, harmoniją, sveikatą, gėrį. Išreiškiu tai, kaip gydytoja, suvokdama daromą didelę žalą sveikatai , ypač psichinei ir tai turi būti pakeista dvasingais ir Dieviškom vertybėm paremtų filmų rodymu .

************************************************************************
  1.  PASIRINKIMAS kiekvieno iš mūsų viduje, pati svarbiausia tema šiuo periodu - suvokti ir gyventi pagal Dieviškus principus, kaip Siela, kuri rūpinasi viskuo su meile ir teisingumu , kas jos aplinkoje ir gyvenime. Nuo kiekvieno mūsų pasirinkimo gyvenimo situacijose, priklausys  Sielos ateitis, mūsų visapusiška gyvenimo sėkmė. Būtinybė šiuo metu vadovautis sąmoningumu kiekvienoje situacijoje, orientuojantis į amžinąsias Dieviškas vertybes - tai tas žmogiškosios evoliucijos etapas, ant kurio slenksčio mes visi esame dabar Žemėje.
  2. Esame laisvi rinktis ! Ką įsileisime į savo mintis į savo Širdį? Pats svarbiausias darbas šiuo metu kiekvienam iš mūsų - dirbti su savimi, būti sąmoningu, geraširdišku ir jautriu, pamatyti savo savybes ir ydas , kurios kenkia mūsų gyvenimui... ir aplinkiniams. Užduokime kuo dažniau sau klausimą " ar Mano Širdyje gyvena Meilė ? ar iš Meilės gelmių aš atlieku dienos darbus ir bendrauju su žmonėmis, pasauliu. Ar suprantu savo emocijas, ar seku savo mintis ? Tai klausimai, kuriuos užduodu kiekvienam pacientui atėjusiam į konsultaciją. Tai suvokus ir pradėjus dirbti su savimi ir keičiant savo fizinius įpročius ir Mintis, emocijas jau ir pradedame SVEIKTI ir savo kūne ir visame savo gyvenime. Todėl vienas iš svarbių "vaistų" kuriuos rekomenduoju pacientams yra ši malda iš Audronės ir Petro Ilgevičių knygelės "Malda" 96 pusl. ***Težydi mano širdyje Meilės ir Tiesos gėlės. Težydi mano artimųjų širdyse Meilės ir Tiesos gėlės. Težydi visų Žemės širdyse Meilės ir Tiesos gėlės. Teapsijungia jos Dieviškajam visų sielų atbudimui Tebūnie taip. Tebūnie taip. Tebūnie taip. 3 ar 9 kartus. ***Išmokite šią maldą mintinai ir kalbėkite ją kai sunku širdyje, kai neatrandate atsakymo į situacijas, kai tik pajuntate pyktį ar priešiškumą ar nesutariate su žmonėmis, kai sergate ar kai esate linksmas, atviras ir norite už viską padėkoti....su meile gyd. Diana ♥ www.harmonijairsveikata.lt Popiedžius Pranciškus akcentuoja rinktis gerumą ir meilę : ".....sakramentuose glūdinti malonė yra nepaprastas atsinaujinimo potencialas mūsų asmeniniam gyvenimui, mūsų šeimos, mūsų visuomeniniams santykiams. Tačiau viskas priklauso nuo žmogaus širdies: jei aš leisiu, kad mane pasiektų prisikėlusio Kristaus malonė, jei leisiu pakeisti tas mano savybes, kurios yra taisytinos, kurios gali būti kenksmingos man pačiam ir kitiems, tuo pačiu aš leisiu ir Kristaus pergalei įsitvirtinti mano gyvenime, leisiu, kad toliau paplistų ir jos palaimingas veikimas. Tokia yra malonės jėga! Krikšto ir eucharistinės Komunijos galia aš galiu tapti Dievo gailestingumo įrankiu.Žiūrėti daugiau
  3. Esame laisvi rinktis ! Ką įsileisime į savo mintis į savo Širdį? Pats svarbiausias darbas šiuo metu kiekvienam iš mūsų - dirbti su savimi, būti sąmoningu, geraširdišku ir jautriu, pamatyti savo savybes ir ydas , kurios kenkia mūsų gyvenimui... ir aplinkiniams. Užduokime kuo dažniau sau klausimą " ar Mano Širdyje gyvena Meilė ? ar iš Meilės gelmių aš atlieku dienos darbus ir bendrauju su žmonėmis, pasauliu. Ar suprantu savo emocijas, ar seku savo mintis ? Tai klausimai, kuriuos užduodu kiekvienam pacientui atėjusiam į konsultaciją. Tai suvokus ir pradėjus dirbti su savimi ir keičiant savo fizinius įpročius ir Mintis, emocijas jau ir pradedame SVEIKTI ir savo kūne ir visame savo gyvenime. Todėl vienas iš svarbių "vaistų" kuriuos rekomenduoju pacientams yra ši malda iš Audronės ir Petro Ilgevičių knygelės "Malda" 96 pusl.. ir aplinkiniams. Užduokime kuo dažniau sau klausimą " ar Mano Širdyje gyvena Meilė ? ar iš Meilės gelmių aš atlieku dienos darbus ir bendrauju su žmonėmis, pasauliu. Ar suprantu savo emocijas, ar seku savo mintis ? Tai klausimai, kuriuos užduodu kiekvienam pacientui atėjusiam į konsultaciją. Tai suvokus ir pradėjus dirbti su savimi ir keičiant savo fizinius įpročius ir Mintis, emocijas jau ir pradedame SVEIKTI ir savo kūne ir visame savo gyvenime. Todėl vienas iš svarbių "vaistų" kuriuos rekomenduoju pacientams yra ši malda iš Audronės ir Petro Ilgevičių knygelės "Malda" 96 pusl. ***Težydi mano širdyje Meilės ir Tiesos gėlės. Težydi mano artimųjų širdyse Meilės ir Tiesos gėlės. Težydi visų Žemės širdyse Meilės ir Tiesos gėlės. Teapsijungia jos Dieviškajam visų sielų atbudimui Tebūnie taip. Tebūnie taip. Tebūnie taip. 3 ar 9 kartus. ***Išmokite šią maldą mintinai ir kalbėkite ją kai sunku širdyje, kai neatrandate atsakymo į situacijas, kai tik pajuntate pyktį ar priešiškumą ar nesutariate su žmonėmis, kai sergate ar kai esate linksmas, atviras ir norite už viską padėkoti....su meile gyd. Diana ♥ www.harmonijairsveikata.lt Popiedžius Pranciškus akcentuoja rinktis gerumą ir meilę : ".....sakramentuose glūdinti malonė yra nepaprastas atsinaujinimo potencialas mūsų asmeniniam gyvenimui, mūsų šeimos, mūsų visuomeniniams santykiams. Tačiau viskas priklauso nuo žmogaus širdies: jei aš leisiu, kad mane pasiektų prisikėlusio Kristaus malonė, jei leisiu pakeisti tas mano savybes, kurios yra taisytinos, kurios gali būti kenksmingos man pačiam ir kitiems, tuo pačiu aš leisiu ir Kristaus pergalei įsitvirtinti mano gyvenime, leisiu, kad toliau paplistų ir jos palaimingas veikimas. Tokia yra malonės jėga! Krikšto ir eucharistinės Komunijos galia aš galiu tapti Dievo gailestingumo įrankiu.
 
 
***********************************************************************************

Kuo didesnis subtilėjimas vyksta planetoje, tuo didesnę įtaką įgyja jūsų mintys ir jausmai. Daug didesnę įtaką, nei jūsų veiksmai ir žodžiai. Išmintingumas ir atsargumas – štai tos savybės, kurias jums vertėtų įgyti. Tačiau šias savybes jūs įgyjate automatiškai, jei jūsų viduje yra ištikimybė Dievo Valiai ir pagrįstas besąlyginės Meilės jausmu noras tarnauti artimui. Neišmanymas yra pati svarbiausia savybė, kurios reikia atsisakyti artimiausiu metu. Ji nesiderina su kita evoliucinio vystymosi pakopa, ant kurios žmonija turi užlipti tūkstančių besirūpinančių jumis Šviesos būtybių dėka.
Kuo daugiau bus žmogiškųjų individų, sugebančių subalansuoti save, supančius žmones ir aplinkybes, tuo greičiau žmonija įžengs į subalansuoto, stabilaus vystymosi kelio koridorių. bet kuri netobula mintis daro įtaką visai planetai, ji apeina visą Žemės rutulį ir sukelia rezonansą su tokiomis pat netobulomis mintimis ir jausmais.
Taip pat mintys, nukreiptos į Gerovę, Gėrį, teigiamos minčių formos ir emocijos prideda stabilumo visai planetai ir padeda išlyginti Žemės ašį. Esame laisvi rinktis ! Ką įsileisime į savo mintis į savo Širdį? Pats svarbiausias darbas šiuo metu kiekvienam iš mūsų - dirbti su savimi, būti sąmoningu, geraširdišku ir jautriu, pamatyti savo savybes ir ydas , kurios kenkia mūsų gyvenimui... ir aplinkiniams. Užduokime kuo dažniau sau klausimą " ar Mano Širdyje gyvena Meilė ? ar iš Meilės gelmių aš atlieku dienos darbus ir bendrauju su žmonėmis, pasauliu. Ar suprantu savo emocijas, ar seku savo mintis ? Tai klausimai, kuriuos užduodu kiekvienam pacientui atėjusiam į konsultaciją. Tai suvokus ir pradėjus dirbti su savimi ir keičiant savo fizinius įpročius ir Mintis, emocijas jau ir pradedame SVEIKTI ir savo kūne ir visame savo gyvenime. Todėl vienas iš svarbių "vaistų" kuriuos rekomenduoju pacientams yra ši malda iš Audronės ir Petro Ilgevičių knygelės "Malda" 96 pusl. ***Težydi mano širdyje Meilės ir Tiesos gėlės. Težydi mano artimųjų širdyse Meilės ir Tiesos gėlės. Težydi visų Žemės širdyse Meilės ir Tiesos gėlės. Teapsijungia jos Dieviškajam visų sielų atbudimui Tebūnie taip. Tebūnie taip. Tebūnie taip. 3 ar 9 kartus. ***Išmokite šią maldą mintinai ir kalbėkite ją kai sunku širdyje, kai neatrandate atsakymo į situacijas, kai tik pajuntate pyktį ar priešiškumą ar nesutariate su žmonėmis, kai sergate ar kai esate linksmas, atviras ir norite už viską padėkoti....su meile gyd. Diana ♥ www.harmonijairsveikata.lt Popiedžius Pranciškus akcentuoja rinktis gerumą ir meilę : ".....sakramentuose glūdinti malonė yra nepaprastas atsinaujinimo potencialas mūsų asmeniniam gyvenimui, mūsų šeimos, mūsų visuomeniniams santykiams. Tačiau viskas priklauso nuo žmogaus širdies: jei aš leisiu, kad mane pasiektų prisikėlusio Kristaus malonė, jei leisiu pakeisti tas mano savybes, kurios yra taisytinos, kurios gali būti kenksmingos man pačiam ir kitiems, tuo pačiu aš leisiu ir Kristaus pergalei įsitvirtinti mano gyvenime, leisiu, kad toliau paplistų ir jos palaimingas veikimas. Tokia yra malonės jėga! Krikšto ir eucharistinės Komunijos galia aš galiu tapti Dievo gailestingumo įrankiu.
 
Esame laisvi rinktis ! Ką įsileisime į savo mintis į savo Širdį? Pats svarbiausias darbas šiuo metu kiekvienam iš mūsų - dirbti su savimi, būti sąmoningu, geraširdišku ir jautriu, pamatyti savo savybes ir ydas , kurios kenkia mūsų gyvenimui ir aplinkiniams. Užduokime kuo dažniau sau klausimą " ar Mano Širdyje gyvena Meilė ? ar iš Meilės gelmių aš atlieku dienos darbus ir bendrauju su žmonėmis, pasauliu. Ar suprantu savo emocijas, ar seku savo mintis ? kaip atlieku savo darbą ir ką juo dovanoju aplinkai ? Tai klausimai, kuriuos užduodu kiekvienam pacientui atėjusiam į konsultaciją. Tai suvokus ir pradėjus dirbti su savimi ir keičiant savo fizinius įpročius ir Mintis, emocijas jau ir pradedame SVEIKTI ir savo kūne ir visame savo gyvenime. Todėl vienas iš svarbių "vaistų" kuriuos rekomenduoju pacientams yra ši malda iš
Audronės ir Petro Ilgevičių knygelės "Malda" 96 pusl.
***Težydi mano širdyje
Meilės ir Tiesos gėlės.
 Težydi mano artimųjų širdyse
 Meilės ir Tiesos gėlės.
 Težydi visų Žemės žmonių širdyse
 Meilės ir Tiesos gėlės.
Teapsijungia jos
 Dieviškąjam visų sielų atbudimui.
 Tebūnie taip. Tebūnie taip. Tebūnie taip. 3 ar 9 kartus.
 ***Išmokite šią maldą mintinai ir kalbėkite ją kai sunku širdyje, kai neatrandate atsakymo į situacijas, kai pajuntate pyktį ar priešiškumą ar nesutariate su žmonėmis, kai sergate ar kai esate linksmas, atviras ir norite už viską padėkoti Kūrėjui....su meile gyd. Diana ♥ www.harmonijairsveikata.lt
 Popiedžius Pranciškus akcentuoja rinktis gerumą ir meilę : ".....sakramentuose glūdinti malonė yra nepaprastas atsinaujinimo potencialas mūsų asmeniniam gyvenimui, mūsų šeimos, mūsų visuomeniniams santykiams. Tačiau viskas priklauso nuo žmogaus širdies: jei aš leisiu, kad mane pasiektų prisikėlusio Kristaus malonė, jei leisiu pakeisti tas mano savybes, kurios yra taisytinos, kurios gali būti kenksmingos man pačiam ir kitiems, tuo pačiu aš leisiu ir Kristaus pergalei įsitvirtinti mano gyvenime, leisiu, kad toliau paplistų ir jos palaimingas veikimas. Tokia yra malonės jėga! Krikšto ir eucharistinės Komunijos galia aš galiu tapti Dievo gailestingumo įrankiu.
Svarbiausia šiuo periodu mums kiekvienam, saugoti savo širdis jausmus, nebijoti ir nesigėdyti GERUMO ir ŠVELNUMO.
 Būkime atsakingais kūrėjais- žmonėmis, kurie gerbia kiekvieną kūrinį ir puoselėja aplinką, kurią Viešpats mums dovanoja. Būkime pagarboje visiems žmonėms ir jais rūpinkimės, ypač silpniausiais, kuriems ypač reikia mūsų rūpesčio. Ugdykime įprotį būti taikoje, bendrystėje, bičiulystėje, džiugesyje ir gerumo jausme. Mes, moterys įkvėpkime vyrus ir visą aplinką ŠVELNUMUI ir GERUMUI, šios savybės labai reikalingos šiame pasaulyje....su meile♥
 
Kuo didesnis subtilėjimas vyks kiekvieno mūsų viduje, kuo didesnę atsakomybę skirsime savo mintims ir jausmams, kuo nuoširdžiau Melsimės -tuo daugiau harmonijos skleisime į aplinką. Rinkimės savo širdyse ištikimybę Dievo Valiai ir besąlyginės Meilės jausmu tarnaukime artimui ir saugokime visą Kūriniją. Su meile ♥
„....Per kokią daugybę dykumų, taip pat ir šiandien, žmogui reikia pereiti! Visų pirma per tą dykumą, kuri yra jo viduje, kai stinga meilės Dievui ir artimui, kai jis nesuvokia savo pašaukimo rūpintis viskuo, ką Kūrėjas mums davė ir duoda“, - sakė Popiedžius Pranciškus per Velykų ryto pasveikinimą.

*****************

Atsiverkime Meilės ir Gerumo gyvybei bei Atsinaujinimui šiuo Šv. Velykiniu periodu ! Nusimeskime netikrumo ir abuojumo kaukes, atsiverkime naujam gyvenimui savo kiekvienoje dienoje, kasdieniniuose darbuose, atsiverkime nuoširdumui ! Atsib...uskime, prisikelkime Gerumui, Meilei ir Tikėjimui savo vidinėje erdvėje -tikrajam Sielos gyvenimui, čia Žemėje. Rūpinkimės vienas kitu ir dalinkimės gerumu ir meile bei atjauta, nors ir tyloje tik praeiname vienas pro kitą. Mes vienas kitam taip reikalingi ! Mes vienas kito gerovės bendraautoriai. Po vieną mes nieko negalime padaryti, tik kartu ! Ir tik suvokiant Širdimi mus vienijančią Dieviškos esmės kibirkštį.♥

*****************

Atsiverkime Meilės ir Gerumo gyvybei bei Atsinaujinimui šiuo Šv. Velykiniu periodu ! Nusimeskime netikrumo ir abuojumo kaukes, atsiverkime naujam gyvenimui savo kiekvienoje dienoje, kasdieniniuose darbuose, atsiverkime nuoširdumui ! Atsibuskime, prisikelkime Gerumui, Meilei ir Tikėjimui savo vidinėje erdvėje -tikrajam Sielos gyvenimui, čia Žemėje. Rūpinkimės vienas kitu ir dalinkimės gerumu ir meile bei atjauta, nors ir tyloje tik praeiname vienas pro kitą. Mes vienas kitam taip reikalingi ! Mes vienas kito gerovės bendraautoriai. Po vieną mes nieko negalime padaryti, tik kartu ! Ir tik suvokiant Širdimi mus vienijančią Dieviškos esmės kibirkštį.♥

*****************
 
Mes Laisvi rinktis kaip gyvename! Bet Laisvė - yra atsakomybė ir netik prieš save, bet ir kitus, nes mes vienas kitą veikiame ir esame sujun ! Formuokime požiūrį į mums suteikiamą Laisvę iš Sielos, atėjusios į Žemę evoliucijai, pozicijos. Formuodami savo viduje nuostatą " aš laisvas rinktis kaip gyventi " įsileiskime Dievišką vertybių ir dorybių šaltinį, remdamiesi evoliucinės astrologijos ir Visatos dėsnių gelme. JIN-JAN principas - tai visą Kūriniją harmonizuojantis ir ją plečiantis principas. Peržiūrėkime savo vidines nuostatas į JAN -JIN gelmę, vyro ir moters santykių svarbą, remiantis giliomis žiniomis bei iš Meilės ir gerumo pilnos širdies. su meile ♥
< atgal