Sveikata

SVEIKATA – nėra sėkmės dalykas! Būti sveikais, reiškia kurti savo sveikatą ir sėkmę gyvenime, harmoningai gyventi pagal Visatos dėsnius! Susikuriame savyje nuostatas „kaip turi būti“ mūsų gyvenime – čia ligos nėra. O liga ateina, kaip staigmena ir mums labai nemaloni, stipriai pakeičianti mūsų įprastą gyvenimo vyksmą. Kaip reaguojame į ligą pradžioje: – vaidiname, kad jos nėra, – slepiame, kad įvyko pokytis, - pradedame pykti ant visų ir viso pasaulio,- pakyla jausmas kokia neteisybė, kad susirgau,- klausimai kodėl? už ką?- po to jau pradedame ieškoti derybų esamoje situacijoje. Labai svarbu leisti sau būti ir priimti save visokį, su visomis reakcijomis, kokios tik kyla į ligos atsiradimą. Liga – skambutis ir labai svarbu, kaip Jūs jį priimsite ir ar atidarysite duris ? :-)
Tad išsitieskite, mielas žmogau, nusišypsokite ir suvokiant visko vykstančio neįkainuojamą prasmę ir uždavinius, ieškokime.
Mes, gydytojos, sielos ir kūno gydovės, nuoširdžiai  pasiruošę jums padėti atrasti suflerį, ką reiks keisti ir kurti, suprantant ligos kalbą.
Liga – mūsų minčių, jausmų, poelgių audinys!
Dažnai kūno skausmai net neprilygsta mūsų dvasioje vykstantiems nemaloniems procesams.
Liga – atskleidžia neišnaudotų gyvenimo galimybių buvimą – ji kviečia save pamilti ir be kaltės jausmo bei pykčio, o su dideliu Dėkingumu kūnui, prižadėti sau, kad pradedate naujai save suvokti, ne tik kaip fizinį kūną ir organus, o kaip Sielos – Kūno – Dvasios vienovę! ir šį sakinį užsirašykite, bei pasikabinkite matomoje Jums vietoje, kad tai įsigertų iki Jūsų širdies gelmių.
Tik su Dėkingumu, atsidėkodami ligai, pradėsime sveikti. Priimti ligą nuolankiai, tai reiškia pasiryžti dirbti su savimi, savo ydomis ir charakterio ego pasireiškimais. Tai reiškia su giluma, Širdimi ir Meile pradėti žiūrėti į savo gyvenimą.
Esant ligai mes užduodame daug gyvenimiškų klausimų ir tai ne tik fiziologija ar kūnui skirti klausimai, o gyvenimo sveikatos klausimai. Atsakykite sau, su nuoširdžiu atvirumu ir giluma:
- Kaip bendrauju su žmonėmis, su savo artimaisiais?
- Ar su vidine taika ir geraširdiškumu priimu pasaulį?
- Ar stebiu save? Ar žinau, koks aš esu? Kiek turiu “kaukių“ ir ką aš vaidinu su kitais? Gal nuo to jau pavargau?
- Labai svarbus klausimas – ryšys su Dievu! Meilė viskam kas aplink mane ir savo artimam. Priėmimas kito – koks jis yra, tai ir įrodo tikrą širdingą Meilę Dievui.
- Ar dirbu darbą pagal savo esmę? Ar atlieku jį nuoširdžiai, su džiaugsmu, meile ir kuo uoliau?
Koks darbas bebūtų, jį atlikti kuo nuoširdžiau ir stropiau. Labai svarbu suprasti – ką savo darbu aš kuriu ir ką dovanoju juo žmonėms. Kiek darbų kenkiančių žmogui, tuščių, kurie nieko nekuria? Tad pamąstykite ramiai ir nuoširdžiai šia tema! Darbas žmogaus energijos atidavimo procesas. Tai labai stipriai įtakoja sveikatą.
Liga ir nesėkmės – pirmiausia susiję su senomis mąstymo formomis , kai jų nenorima atsisakyti, keisti arba siauras mąstymo laukas...
Gyvenimo aplinkybės – žmogaus Minčių produktas. Mintys priklauso nuo žmogaus mąstymo struktūros, nuo minčių įvairovės arba įvairovės nebuvimo. Tad liga – rodo Minčių sutrikimus ir į tai reikia pažiūrėti sąžiningai, sistemingai, pastoviai save stebint! Minčių per parą praeina apie 60000. Jūs, mieli skaitytojai, šeimininkai savo Minčių. Įveskite tvarką ir visada atsiminkite, kad Sveikatą kurti, pradėti ją savyje formuoti nuo Minties, nes jos visada su Jumis. Mintys akimirksniu gali būti pakeistos ir tik po to reikia jas užfiksuoti savyje! O, be to, pridėkime prie sunkių situacijų ar ligos atsiradimo mintį, kad tai įvyko dėl priežasčių, kurių šiuo metu nematau ar nesuprantu, bet ieškosiu supratimo. Kokį tikslą ir uždavinius man nori atskleisti situacija ar liga!
Tad pirmyn, mielieji, su optimizmu, džiugesiu, prasmingumo suvokimu ir kantrybe bei sistema, ieškokime kartu priežasties viskam kas įvyko ir vyksta.
Mūsų siūlomos metodikos Jums padės tiksliausiai priartėti prie Jūsų individualumo, kuo natūraliau ir efektyviau įjungti Jūsų organizmo savigydos mechanizmus.
< atgal