Žinių programa

Iš mažo žmogučio išugdyti dvasiškai ir fiziškai sveiką žmogų – didžiulis darbas. Begaliniai svarbus greta vaiko, esančių suaugusių sąmoningumas, emocinis lankstumas, žinių turėjimas ir sugebėjimas jas pritaikyti kasdieninėse gyvenimo situacijose. Objektyvumo ir atjautos, proto ir dvasinių vertybių junginys svarbus kiekvienam suaugusiam,  Ši žinių programa skirta ir suaugusiams ir vaikams, kad kuo efektyviau būtų atrasti efektyvūs būdai padedantys adaptuotis gyvenimo verpetuose ir žinių, dvasingų vertybių, dorybių praktiško panaudojimo  į gyvenimą būdai.
Ši programa apjungia savyje holistines žinias, jų  pritaikymo būdus ir galimybių formavimą bei tvirtos dvasingos vertybių sistemos sukūrimą.
Holistinės žinios apie gyvenimo esmės ir prasmingumo klausimus apie gyvenimo laimės ir priežasties- pasekmės dėsnius padės formuoti platesnį požiūrį į vykstančius procesus mokyklose, visuomenės gyvenime. Holistinių žinių programa padės realiai ir praktiškai spręsti situacijas, nesusitapatinant su įvykiais, emocijomis ar iškilusiais psichologiniais procesais.
Sveikatos ugdymo esmė – tai, ką vaikai daro, kad būtų sveiki, ir tai, ką jie žino apie sveikos gyvensenos principus ir kaip supranta sveikatą. Svarbu vaikams nuo mažų dienų padėti suprasti rūpinimosi sveikata svarbą ir nurodyti praktiškus patarimus kaip jie gali dalyvauti savo sveikatos kūrime.
Sveikatos dėsniuose svarbu pabrėžti, kad sveikata tai ne tik sveika gyvensena kaip mankšta, sveikas maistas su daržovių vaisių, kruopų valgymu, baseinas,kvėpavimo praktikos, pasirinkta sporto sritis. Būtina pabrėžti vaikams vidinių emocijų, nuotaikų įtaką sveikatai, charakterio ir  įpročių svarbą jų kasdieniniuose pasirinkimuose.
Ar padedame vaikui suprasti savo charakterį ir įpročius ? Labai svarbu vaikams atskleisti, kad  bendravimo santykiai įtakoja jų psichinę ir fizinę sveikatą. Nukreipkime vaikus kurti gražius, geranoriškus ir taikingus santykius su bendraamžiais, tėvais, mokytojais ir padėkime pasitikėti pačiu gyvenimo procesu.
Kaip gydytoja natūropatė, sveikos gyvensenos ir pozityvios mąstysenos propaguotoja, astropsichologė noriu pabrėžti, kad konsultacijose dėl sveikatos sutrikimų labai dažnai išsiaiškinama psichologiniai pergyvenimai ir bendravimo sunkumai, nervinė įtampa dėl daugelio paprastų gyvenimiškų situacijų ir bendravimo sunkumų, dėl ko sutrinka ir daugelio organų, sistemų veikla. Mintys, emociniai išgyvenimai įjungia organizme biocheminius procesus, kurių įtaka sveikatai ir psichinės sveikatos pagrindui yra labai ryški. Dažniausiai šių svarbių žinių neturi ir suaugusieji, jie taip pat savo sveikatos sutrikimų nesusieja su gyvenimo situacijomis, konfliktais, pergyvenimais, pykčiais ar įsiskaudinimais. Todėl mūsų sveikatos žinių programose yra atskleidžiamos žinios apie gyvenimo sveikatą ir sveikatos dėsnius, t.y. gyvenimo dėsnius.
 
Sveikatos ugdymui svarbi holistinė programa nukreipianti  kurti sveikatą visame gyvenime- santykiuose, atliekame darbe, veikloje, mokyklos gyvenime, kasdieninėse situacijose.Turi vyrauti sveikata minčių lygyje, tada ir emocijose, jausmuose bus pasiekiama sveikata. Programoje akcentuojama bendravimo santykių svarba, pagarbos ir atsakomybės žmogaus žmogui ugdymo motyvacinės jėgos atskleidimas.
Tam, kad vaikas keistų savo nuostatas ir formuotųsi teisinga elgsena, teikiamos žinios turi būti reikalingos, praktiškos, apgalvotos, suvoktos.
 
Žinių vaikams perdavimo programoje būtinas akcentas tenka dvasingumui ir širdies gerumui. Perduoti žinias su meile, kantrybe ir žaismingu- kūrybiškumu kiekvienam vaikui, kad ir kokiu elgesiu jis beišsiskirtų. Tik tada žinios kaip daigi sėkla skleisis vaiko širdyje ir duos rezultatus elgesiu ir veikloje.
 
Esminis sveikatos ugdymo ypatumas – vaiko įtraukimas į praktinę veiklą. Jei pasikeitė vaiko elgsena, jei kasdien laikomasi sveikos gyvensenos principų – tikslas pasiektas
 
Suprasdami, kokį didelį poveikį vaikui, jo dvasinei būsenai, sveikatai, poilsiui duoda gamtos pojūtis, muzika -žinių programoje akcentujam Meilės gamtai, žemei svarbą, nukreipiant vaikus konkrečiais darbeliais prisidėti prie žemės harmonijos ir švaros kūrimo. Atskleidžiama gyvenimo visumos samprata, visus žmones jungiančios bendros egzistencijos dėsnis, vienas kitą įtakojantis principas. Šios žinios padeda suprasti atsakomybės už savo mintis, žodžius ir darbus svarbą ir būtinybę.
< atgal